Politika zasebnosti

Kdo smo?

 

Naša spletna stran: https://barbara-barra.com.

 

Varstvo osebnih podatkov

 

Zavedamo se pomena zasebnosti, zato vse podatke, ki jih uporabnik vnese v
obrazec za naročilo skrbno varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov. Podatki se uporabljajo izključno za namen izvedbe naročila
in so dostopni samo osebam, ki skrbijo za izvrševanje naročila in nemoteno
delovanje spletne strani.


Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen
izvedbe naročila in v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe. V primeru, ko
področni predpisi določajo obvezno hrambo osebnih podatkov, bodo osebni
podatki izbrisani po poteku z zakonom predpisanega roka.

 

Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen z varovanjem
osebnih podatkov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda
obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.

 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) imate tudi pravico do
izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem
možnem času izbrisali v primeru, da vaših osebnih podatkov ne potrebujemo
več, da ste umaknili soglasje za obdelavo osebnih podatkov, da ste uveljavili
svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov.


Izbris podatkov lahko zahtevate po elektronski pošti na info@barbara-
barra.com